Om andelsboligforeningen

AB Sarepta så dagens lys på den stiftende generalforsamling tirsdag den 20. maj 1997, hvor den første bestyrelse også blev valgt. Foreningen skulle overtage ejendommen på hjørnet af Peter Bangs Vej og Orla Lehmanns Vej, der oprindelig var ejet af Diakonissestiftelsen. I tiden efter 1990 havde stiftelsen imidlertid ikke mere brug for ejendommen, og den blev solgt fra. Da bygningen på samme tid blev erklæret for bevaringsværdig, ville Frederiksberg Kommune ikke give tilladelse til at nedrive ejendommen og erstatte den med nybyggeri. Læs mere om det gamle Sarepta her.

I 1997-98 gennemførte den nystiftede andelsforening et større renoveringsarbejde, der resulterede i udstykning af 35 andelsboliger i varierende størrelse. Indflytningen kunne begynde i december 1998, efter at byggeriet var blevet forsinket i otte måneder.

Medlemskab af foreningen indebærer, at beboerne tager initiativ eller bidrager til aktiviteter af fælles gavn i foreningen. Bestyrelsen har til opgave at koordinere aktiviteterne og have det økonomiske ansvar.


Vi har ingen venteliste, men skulle du være interesseret, skriver vi dig op til eventuel senere brug. Se nærmere på siden med kontakt.

Foreningen er medlem af ABF.


Om ejendommen

Ejendommen består af 35 andelsboliger i forskellig størrelse. De er på mellem 54 og 112 m2.

Vi har et stort, grønt areal med grill og legeplads samt en flagstang. Vi råder også over et fælleslokale med plads til ca. 50 personer, et gæsterum til overnatning med badeværelse, og et værksted. Desuden har hver andelsbolig rådighed over et mindre kælderrum.

Vi har fælles kabel-tv og egen parkeringsplads til et mindre antal biler ud for ejendommen. Der er desuden gode parkeringsmuligheder på Orla Lehmanns Vej, der er en blind vej med minimal trafik.

På højst 5-10 minutter til fods er der adgang til adskillige supermarkeder, Frederiksberg Centret, bibliotek, biograf, busser og metro, Frederiksberg Have, Zoologisk Have og mange andre tilbud.


Det gamle Sarepta

Ejendommen, hvori AB Sarepta har til huse, blev opført i 1888-89 og var indtil 1990 ejet af Diakonissestiftelsen.

Diakonissestiftelsen blev stiftet i Danmark i 1865 af frøken Louise Couring, der ligesom enkedronning Caroline Amalie havde besøgt de tilsvarende moderhuse i Tyskland i 1862. Godsejere og andre rige velgørere ydede bidrag til det nye kristelig-filantropiske foretagende bestående af søstre som plejede syge. I de første år plejedes 30-40 syge.

I 1883 erhvervedes den trekantede grund mellem Peter Bangs Vej og jernbanelinjen ved mageskifte. Årsagen var, at kommunen ikke ønskede et planlagt garveri på grunden. Sygepensionatet ”Sarepta” og et forenet tjenestepigehjem til 10 piger og tjensteskole ”Marthabo” til 25 elever blev indviet henholdsvis den 1. november 1885 og den 1. april 1886. Det blev tegnet af arkitekt Lendorph.

Den øvrige del af grunden var bebygget med en præstebolig længst mod vest og efterfølgende en bygning bestemt til asyl med 70 pladser og vuggestue med 20 vugger i præstegårdens have. I 1890 plejede Diakonissestiftelsen 11.000 syge rundt omkring i Danmark på sygehuse og fattiggårde, heriblandt ”Sarepta.”

Læs mere om, hvorfra navnet Sarepta stammer, her

       
 

Om Orla Lehmann

Orla Lehmann var en liberal politiker, som levede fra 1810 til 1870. Orla Lehmann var jurist, en retorisk begavelse, og en af de mest fremtrædende lederskikkelser i den liberale opposition mod enevælden. Han var medstifter af dagbladet Fædrelandet i 1839 og medlem af Københavns Borgerrepræsentation i 1840. I 1846 var han medstifter af Bondevennernes Selskab og forkæmper for skandinavismen.

Lehmann var hovedtaler ved Casinomødet 20. marts 1848, hvor man på vegne af Københavns borgerrepræsentation udformede en henvendelse til kongen om en fri forfatning. Han sad i regeringen i 1848, hvor han var medforfatter på udkastet til Grundloven.

Som indenrigsminister fra 1861-1863 støttede han regeringen Halls krav om Danmark til Eideren. Ligeledes deltog han fra 1865-1866 i revisionen af Grundloven. I 1844 var han højesteretsadvokat. I 1849 var han amtmand i Vejle. Han var indvalgt i Folketinget og blev siden medlem af Landstinget. Senere sad han i Rigsretten og Rigsrådet.

(se også Wikipedia, Orla Lehmann)

     
    

 

Om Sarepta

Ifølge den Den Store Danske Encyklopædi var Fønikien det antikke navn for en række bystater ved den østlige Middelhavskyst mellem Orontesfloden og Karmels forbjerg; der kendes ikke noget samlet geografisk navn fra selve området. Kernelandet lå mellem Arwad i nord og Sarepta i syd og bestod af en smal stribe land mellem Middelhavet og det bagvedliggende bjergland, Libanonkæden, i det nuværende Libanon, så landet var delt i områder, der kun kunne kommunikere med skib.

Den antikke by Sarepta er omtalt i Biblens Første Kongebog, kapitel 17, 7-10, om Elias: “Men nogen tid efter tørrede bækken ud, eftersom der ingen regn faldt i landet. Da kom Herrens ord til ham således: “Begiv dig til Zarepta, som hører til Sidon, og tag bolig der; se jeg har pålagt en enke der at sørge for føde til dig.” Senere, kapitel 14, siger han: "Thi så siger Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke blive tom, og olien i dunken ikke slippe op, før den dag Herren sender regn over jorden". Herfra stammer metaforen Sareptas krukke som et udtryk for et billede på en uudtømmelig kilde.

Sarepta er også navnet på smalbladet kål, Sareptasennep, fordi den dyrkes i området omkring Sarepta. Planten findes ikke i Danmark.